ساده ترین روش طراحی الگوی دامن ساده| آموزش گام به گام طراحی الگو

ساده ترین روش طراحی الگوی دامن راسته

آموزش نحوه طراحی الگوی دامن پایه

سلام دوستان، امروز نوبت آموزش طراحی ساده ترین الگوی دامن پایه به روش مولر است. اگر تا به حال الگو طراحی نکرده اید، نگران نباشید با اجرا کردن مراحل زیر شما به راحتی قادر به طراحی اولین الگوی خود خواهید بود. پس لوازم مورد نیاز که در پست قبلی معرفی شد را تهیه و همراه با من شروع به کار کنید.

مراحل طراحی الگوی دامن ساده به متد مولر

 • برای طراحی الگوی دامن پایه نیاز به اندازه های دور کمر، دور باسن، قد دامن، وقد باسن را دارید. برای اطلاع بیشتر از نحوه اندازه گیری آنها، می توانید پست قبلی من (آموزش الگو به روش مولر) مراجعه کنید.

من برای طراحی تمای الگو های سایت، از اندازه های استاندارد سایز 40، استفاده می کنم ولی شما می توانید با اندازه های خودتان الگو را طراحی کنید. فراموش نکنید اگر اندام شما ناهنجاری های مثل شکم یا پهلو های داشته باید برای اصلاح الگو، نیاز به دانش بیشتری دارید که در این پست گنجانده نشده است.

 1. دور کمر :72
 2. دور باسن :102
 3. قد باسن : 22
 4. قد دامن :60
 •  در سمت چپ کاغذ خط عمودی به اندازه قد دامن رسم کنید (A-B)
 • از نقطه A، به اندازه 1/2 دور باسن به سمت راست گونیا کنید (A-C)
 • از نقطه C به اندازه قد دامن به سمت پایین گونیا کنید. (C-D)
 • D را به B متصل کنید.
 • از نقطه A به اندازه قد باسن پایین آمده به سمت راست گونیا کنید (E-F)
 • نقطه وسط A  و C پیدا کرده به سمت پایین گونیا کنید. (M-N)
  این خط، خط پهلوی الگو است
 • نیمه سمت راست، الگوی پیش و نیمه سمت چپ، الگوی پشت دامن است.

فرمول محاسبه اندازه ساسون های دامن

اندازه کمر باریک تر از باسن است پس با دادن ساسون باید این اختلاف را در خط کمرحذف می کنیم. اندازه ساسون های پشت و پیش دامن به روش زیر محاسبه می شود.

 فرمول کلی
مقادیر محاسبه شده برای سایز 40
اختلاف کمر و باسن در الگو دور باسن – دور کمر  /2 102 -72 = 30 /2 =15
مجموع ساسونهای پشت اختلاف کمر و باسن در الگو / 2 + 1 15 / 2 = 7.5 + 1 = 8.5
مجموع ساسونهای پیش اختلاف کمر و باسن در الگو / 2 – 1 15 / 2 = 7.5 – 1 = 6.5
اندازه هر ساسونهای پشت مجموع ساسونهای پیش / 2 8.5 / 2 = 4.25
اندازه هر ساسونهای پیش مجموع ساسونهای پشت / 2 6.5 / 2 = 3.25

ساسون پهلو

برای طراحی ساسون پهلوی دامن مراحل زیر را انجام دهید.

 • از خط پهلو به اندازه ساسون پیش به سمت چپ علامت زده (M-K) و به اندازه 1.5 سانتیمتر به سمت بالا گونیا کنید. (K-P)
 • از خط پهلو به اندازه ساسون پشت به سمت راست علامت زده (M-J) و به اندازه 1.5 سانتیمتر به سمت بالا گونیا کنید. (J-Q)
 • با خط کش پیستوله نقاط Q و P را به نقطه O طراحی کنید.

ساسون پشت و پیش دامن

 • نقطه وسط A به K  را علامت زده، خط صافی تا نقطه قد باسن منهای 3 گونیا کنید.این خط، خط وسط ساسون پشت است.
 • نقطه وسط C به J را علامت زده، خط صافی تا نقطه قد باسن منهای 3 گونیا کنید. این خط، خط وسط ساسون پیش است.
 • ساسون پشت و پیش را نصف کرده در دو سوی خط وسط ساسون پیش و پشت علامت بزنید و با خط کش به نقطه انتهایی خط وسط ساسون وصل کنید.
 • بصورت چشمی فاصله 1/3 بین A-K را علامت زده با خط کش پیستوله به نقطه P طراحی کنید.
 • بصورت چشمی فاصله 1/3 بین C-J را علامت زده با خط کش پیستوله به نقطه Q طراحی کنید.

طراحی لبه دامن

 • بصورت چشمی فاصله 1/3 بین B-N  را علامت زده با خط کش پیستوله به 1 الی 1.5 سانتیمتر بالاتر از N طراحی کنید
 • بصورت چشمی فاصله 1/3 بین D-N  را علامت زده با خط کش پیستوله به 1 الی 1.5 سانتیمتر بالاتر از N طراحی کنید

 1 الی 1.5 سانتیمتر ثابت نیست و بر مبنای اندام تغییر می کند

دور کمر و دور باسن را کنترل کنید. الگوی دامن پایه شما آماده است.

enEnglish

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه