نحوه طراحی خطوط افقی لباس با قوس و زاویه صحیح | آموزش طراحی لباس

آموزش نحوه طراحی خطوط افقی لباس

سلام دوستان، در چند پست قبلی نحوه طراحی مانکن در نما و فیگورهای مختلف آموزش داده شده است، حالا نوبت طراحی خطوط افقی لباس است. لباس باید طوری طراحی شود که حالت طبیعی و سه بعدی به خود بگیرد. اولین گام برای رسیدن به این هدف طراحی خطوط افقی لباس با انحنا و زاویه صحیح است که در ادامه بطور کامل شرح داده شده است.

یک بشکه را در نظر بگیرید اگر از خط وسط بشکه به آن نگاه کنید خط وسط بشکه که در امتداد چشمان شما قرار دارد بصورت خط صاف دیده می شود، خطوط بالای خط وسط محدب و خطوط پایین بشکه مقعردیده می شود. هر چه فاصله خطوط از خط وسط که در امتداد جشمان شماست بیشتر باشد قوس بیشتری خواهد داشت.

شبیه سازی خطوط بشکه برای طراحی خطوط افقی لباس

خطوط افقی لباس نیز از همین قانون طلایی پیروی می کنند. با فرض اینکه خط کمر در امتداد چشمان شما قرار دارد کمر را با خطی صاف و خطوط بالای آنرا بصورت محدب و خطوط پایین آن را مقعر کشیده شود.

طراحی خطوط افقی لباس در نمای جلو

نکته: خطوط باید عمود بر بدن باشد یعنی در بالاتنه خطوط منحنی باید عمود بر محل ستون فقرات و در دست و پا خطوی افقی باید عمود بر استخوان های ساقو ران و ساعد باشد

نحوه طراحی خطوط افقی لباس در گردن :

اگر از نیم رخ به گردن کشی نگاه کنید متوجه می شوید که گردن کمی به سمت جلو کشیده شده است. حال اگر گردن را بصورت یک استوانه در نظر بگیرید سر استوانه به سمت جلو خواهد بود. منحنی های افقی گردن نیز در راستای  انحنای سر استوانه خواهد بود یعنی در قسمت جلو بدن قوس آن به سمت پایین و در قسمت پشت بدن قوس آن به سمت بالا خواهد بود.

طراحی خطوط افقی آستین:

قسمت ساعد و بازو را دو استوانه در نظر بگیرد. سر استوانه در قسمت نزدیکتر بازو یا ساعد دیده می شود. قوس خطوط آستین نیز از انحنای سر استوانه پیروی می کنند.

طراحی خطوط افقی پا در حالت قدم زدن:

در حالت قدم زدن علاوه بر اجرای قانون استوانه و پیروی از قوس خطوط سر استوانه باید در پای خم شده پرسپکتیو را با دادن انحنای بیشتر به خطوط نشان داد.

طراحی خطوط افقی لباس در نمای پشت

طراحی خطوط افقی پشت لباس

خطوط افقی پشت لباس در بالاتنه درست برعکس جلو می باشد یعنی انحنای خطوط بالای خط کمر به سمت پایین و انحنای خطوط زیر خط کمر به سمت بالا خواهد بود.

 

طراحی خطوط گردن در پشت لباس : چون قسمت پایین گردن به شما نزدیک تر است قوس خطوط به سمت بالا خواهد بود.

طراحی خطوط افقی لباس در حالت نیمرخ :

همانطوری توضیح داده شد جهت انحنای خطوط در بالاتنه جلو و پشت برعکس یکدیگر است، برای همین در حالت نیمرخ باید قوس خطوط جلو و پشت را به هم وصل کنید.

جهت قوس خطوط افقی دست و پا در جلو و پشت یکسان بوده پس در حالت نیمرخ نیز تغییری نخواهد کرد.

طراحی خطوط افقی لباس در نمای نیمرخ

enEnglish

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه