آموزش نحوه طراحی مانکن بصورت خطی و چوبی | کلاس آنلاین طراحی مد

طراحی مانکن خطی و چوبی

سلام دوستان، نوبت طراحی مانکن است پس اولین قدم ها را با طراحی خطی و چوبی مانکن برمی داریم. من قبلاً طراحی مانکن را با مقیاس ۱۰ سر آموزش داده بودم اما قرار است از این به بعد، طراحی مانکن با مقیاس واقعی تر یعنی ۸ ونیم سر انجام بگیرد.  در آینده بعد از کسب مهارت و تجربه کافی ، یاد خواهید گرفت که چگونه مانکن شخصی خودتان خلق و به عنوان یک امضاء در تمام طراحی های خود از آن استفاده کنید.

نکته : طول سر واحد اندازه گیری طول بدن است ولی برای عرض بدن، مقیاس اندازه گیری عرض سر هست.

اصول طراحی سر مانکن برای طراحی لباس
&#x;&#x;

نحوه طراحی صحیح سر مانکن

نحوه طراحی صحیح سر مانکن

 • یک خط فرضی بصورت عمودی رسم و به سه قسمت مساوی تقیسم کنید.
 • عرض سر برابر ۲/۳ طول سر است، در اولین قسمت خط طولی، خط عرض سر را بکشید.
 • در ۲/۳ قسمت بالای خط طولی دایره ای بکشید.
 • مطابق شکل با رسم بیضی برای فک و چانه فرم تخم مرغی سر را بکشید.

نحوه طراحی خطی مانکن

 • خط صافی در وسط کاغذ با کمی فاصله از بالا و پایین کاغذ بکشید. این خط را خط وسط بدن مانکن است.
 • از بالا تا پایین خط وسط، ۱۰ خط عمود بر خط وسط با فاصله یکسان بکشید. البته فاصله بین خط ۹ و ۱۰ باید نصف فاصله مابین سایر خطوط باشد.
 • خطوط عمود را از ۱ تا ۱۰ شماره گذاری کنید. این همان مقیاس ۸ و نیم سر ماست.
 • بین خطوط ۱ و ۲، سر مانکن را به همان روشی که در بالا شرح داده شد، بصورت یک تخم مرغ وارونه بکشید.
 • شانه : در موقعیت ۱/۵ سر از بالای خط وسط، خط عمودی رسم کنید این همان خط شانه است.
 • عرض شانه برابر ۲ عرض سر است، در دوطرف خط وسط فاصله یک عرض سر را علامتگذاری کنید.
 • کمر : کمر روی خط ۴ قرار دارد و عرض آن برابر ۱ و ۱/۴ عرض سر است ( عرض کمر را در دو سوی خط وسط علامتگذاری کنید)
 • باسن :  باسن روی خط شماره ۵ قرار دارد و عرض آن برابر ۲ عرض سر است، عرض باسن را روی خط ۵ علامتگذاری کنید.
 • مچ پا : مچ پا روی خط ۹ قرار دارد و عرض آن برابر ۱/۴ عرض سر است. در دو سوی خط وسط عرض مچ پا را علامتگذاری کنید.
 • انگشتان پا :  عرض انگشتان پا برابر ۱/۲ عرض سر است محل آنها را روی خط ۱۰ مشخص کنید. برای نشان دادن زاویه انگشتان پا کمی خط وسط را امتداد داده و آن  را به محل انگشتان پا روی خط ۱۰ وصل کنید.
 • گردن : پهنای گردن برابر ۱/۲ عرض سر است. با دو خط موازی گردن را بکشید تا سر به شانه وصل شود.
 • تمام نقاط عرضی علامتگذاری شده را به هم وصل کنید.
مرحله اول طراحی خطی مانکن ( طراحی لباس)
 • سربازو : پهنای سربازو معادل ۱/۴ عرض سر است، روی دو سوی خط شانه پهنای سربازو را مشخص کنید.
 • مچ : پهنای مچ برابر ۱/۴ عرض را در دوسوی باسن علامتگذاری کنید.
 • دست : ما بین خط ۵ و ۶ را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. قسمت بالا کف دست با پنهای ۱/۲ سر و قسمت میانی محل انگشتان دست با عرض ۱//۴ سر است محل آنها را در دوسوی بدن علامتگذاری کنید.
 • نقاط سربازو، مچ، کف انگشتان دست را به هم وصل کنید
 • زیر بغل روی خط ۳ قرار دارد. آن را به انتهای باسن در خط ۵ وصل کنید.
 • شیب شانه : فاصله مابین چانه تا چال گردن را به سه قسمت تقسیم کنید، قسمت پایین را به سر بازو دو سوی بدن وصل کنید

طراحی خطی مانکن به همین راحتی انجام شد. باید آنقدر تمرین کنید تا تمام مقیاسها در ذهنتان بماند.  حالا نوبت چوبی کردن مانکن شماست.

مرحله دوم طراحی خطی مانکن ( طراحی لباس)

نحوه طراحی مانکن چوبی برای طراحی لباس

 • مفاصل سرشانه، آرنج، مچ دست، زانو و مچ پا را با دایره های کوچکی مشخص کنید.
 • خط فاق ۱/۴ سر پایین تر از خط باسن قرار دارد و پهنای آن ۱/۴ عرض سر است. خط فاق را کشیده و به دو طرف باسن وصل کنید.
 • مفاصل را با استوانه به همدیگر متصل کنید

این هم از طراحی مانکن چوبی، در مطلب بعدی نحوه ماهیچه ای کردن مانکن آموزش داده خواهد شد.، اما قبل از آن باید حسابی تمرین کنید. فراموش نکنید رمز موفقیت فقط و فقط تمرین است.

مرحله سوم طراحی خطی مانکن ( طراحی لباس)

enEnglish

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه